How to combine arduino sketches? • Help me! I want to combine these 2 arduino sketches:
  First sketch:
  /* Loop Met Sonar
  *

  • Laat de Simple Walker II vooruit lopen. Als de Simple Walker
  • een obstakel tegenkomt dan gaat hij een stukje achteruit.
  • Gemaakt: November 2016
  • Door Simon Pauw, ZB45
  • www.SimpleWalker.com
   */

  /* Link de Servo- en Sonar (NewPing)-libraries.*/
  #include <Servo.h>
  #include <NewPing.h>

  /* Defnieer voorste servo */
  #define VOOR_SERVO_NEUTRALE_STAND 90
  #define VOOR_SERVO_PIN 9

  /* Defnieer achterste servo */
  #define ACHTER_SERVO_NEUTRALE_STAND 90
  #define ACHTER_SERVO_PIN 8

  /* Definieer de maximale uitslag van de servo's
  voor de loopbeweging. */
  #define MAX_SERVOUITSLAG 25

  /* Pauze tussen servostanen in milliseconde */
  #define PAUZE 100

  /* Maak servo-objecten aan */
  Servo voorServo, achterServo;

  /* Stel de sonar in. TRIG = 10, ECHO = 10, Maximale afstand = 200 */
  NewPing sonar(10, 16, 200);

  /* Setup: wordt uitgevoerd bij het opstarten van de Simple Walker. */
  void setup() {
  // Initialiseer de servo's.
  voorServo.attach(VOOR_SERVO_PIN);
  achterServo.attach(ACHTER_SERVO_PIN);

  // Zet de servo's in de neutrale positie (in het midden).
  voorServo.write(VOOR_SERVO_NEUTRALE_STAND);
  achterServo.write(ACHTER_SERVO_NEUTRALE_STAND);

  delay(1000);
  }

  /* Loop: wordt herhaald tot de Simple Walker uit wordt gezet. */
  void loop() {
  // Meet de afstand
  int afstand = meetAfstand();

  // Voor looppatroon uit.
  if (afstand > 15)
  {
  // Als de afstand groter is dan 15 cm, loop vooruit.
  voorServo.write(VOOR_SERVO_NEUTRALE_STAND + MAX_SERVOUITSLAG);
  delay(PAUZE);
  achterServo.write( ACHTER_SERVO_NEUTRALE_STAND - MAX_SERVOUITSLAG);
  delay(PAUZE);
  voorServo.write(VOOR_SERVO_NEUTRALE_STAND - MAX_SERVOUITSLAG);
  delay(PAUZE);
  achterServo.write( ACHTER_SERVO_NEUTRALE_STAND + MAX_SERVOUITSLAG);
  delay(PAUZE);
  } else //afstand kleiner dan 15
  {
  // Als de afstand kleiner of gelijk is aan 15 cm, loop achteruit.
  voorServo.write(VOOR_SERVO_NEUTRALE_STAND - MAX_SERVOUITSLAG);
  delay(PAUZE);
  achterServo.write(ACHTER_SERVO_NEUTRALE_STAND - MAX_SERVOUITSLAG);
  delay(PAUZE);
  voorServo.write(VOOR_SERVO_NEUTRALE_STAND + MAX_SERVOUITSLAG);
  delay(PAUZE);
  achterServo.write(ACHTER_SERVO_NEUTRALE_STAND + MAX_SERVOUITSLAG);
  delay(PAUZE);
  }

  }

  /* Deze functie meet de afstand. */
  int meetAfstand() {
  // Meet de afstand
  int waarde = sonar.ping_cm();

  // Als er bij het meten iets misgaat is de meetwaarde 0
  // In dit geval gaan we ervan uit dat de afstand 200cm is.
  if (waarde == 0) waarde = 200;
  return waarde;
  }

  Second sketch:
  /* Draaien

  Laat de Simple Walker II naar rechts draaien.

  Gemaakt: November 2016
  Door Simon Pauw, ZB45
  www.SimpleWalker.com
  */

  /* Link de Servo-library.*/
  #include <Servo.h>

  /* Defnieer voorste servo */
  #define VOOR_SERVO_NEUTRALE_STAND 90
  #define VOOR_SERVO_PIN 9

  /* Defnieer achterste servo */
  #define ACHTER_SERVO_NEUTRALE_STAND 90
  #define ACHTER_SERVO_PIN 8

  /* Definieer de maximale uitslag van de servo's
  voor de loopbeweging. */
  #define MAX_SERVOUITSLAG 25

  /* Definieer de draaihoek (hoe hoger dit getal, hoe

  • scherper de bocht).
   */
   #define DRAAIHOEK 50

  /* Maak servo-objecten aan */
  Servo voorServo, achterServo;

  /* Setup: wordt uitgevoerd bij het opstarten van de Simple Walker. */
  void setup() {
  // Initialiseer de servo's.
  voorServo.attach(VOOR_SERVO_PIN);
  achterServo.attach(ACHTER_SERVO_PIN);

  // Zet de servo's in de neutrale positie (in het midden).
  voorServo.write(VOOR_SERVO_NEUTRALE_STAND);
  achterServo.write(ACHTER_SERVO_NEUTRALE_STAND);

  delay(1000);
  }

  /* Loop: wordt herhaald tot de Simple Walker uit wordt gezet. */
  void loop() {

  // Voor looppatroon uit.

  // Stap 1: /-/:
  voorServo.write(VOOR_SERVO_NEUTRALE_STAND + MAX_SERVOUITSLAG + DRAAIHOEK);
  delay(100);

  // Stap 2: -/:
  achterServo.write( ACHTER_SERVO_NEUTRALE_STAND - MAX_SERVOUITSLAG);
  delay(100);

  // Stap 3: -|:
  voorServo.write(VOOR_SERVO_NEUTRALE_STAND - MAX_SERVOUITSLAG + DRAAIHOEK);
  delay(100);

  // Stap 4: /-|:
  achterServo.write( ACHTER_SERVO_NEUTRALE_STAND + MAX_SERVOUITSLAG);
  delay(100);

  }Suggested Topics

81
Online

11.0k
Users

11.0k
Topics

112.4k
Posts