Coal or water level sensor • Coal or water level sensor
  http://projektpimalina.blogspot.com/2016/05/czujnik-poziomu-wegla-na-nadajniku.html

  MySensors - czujnik poziomu węgla do Domoticz – 01:11
  — Roman Kubat

  #include <MySensor.h>
  #include <SPI.h>     //import biblioteki MySenors
  
  #define trigPin 3
  #define echoPin 4
  int max = 60; //maksymalna odleglosc w cm gdy zbiornik bedzie pusty
  int procent; //odleglosc w procentach
  int ilosc; //ilosc w procentach napelnienia zbiornika
  
  #define child_id_ilosc 1  //definicja identyfikacji ilosci wegla w kontenerze
  
  MySensor gw;
  MyMessage msgilosc(child_id_ilosc, V_IMPEDANCE); //utworzenie konteneru do przechowywania danych
   
  void setup() {
   
   pinMode(trigPin, OUTPUT); //Pin, do którego podłączymy trig jako wyjście
   pinMode(echoPin, INPUT); //a echo, jako wejście
   
   gw.begin();  //uruchomienie biblioteki MySensors
   gw.sendSketchInfo("Czujunik ilosci wegla", "1.0");
   
   gw.present(child_id_ilosc, S_WEIGHT); //prezentacja danych do kontrolera
  }
   
  void loop() {
   
   long czas, dystans;
   
   digitalWrite(trigPin, LOW);
   delayMicroseconds(2);
   digitalWrite(trigPin, HIGH);
   delayMicroseconds(10);
   digitalWrite(trigPin, LOW);
   
   czas = pulseIn(echoPin, HIGH);
   dystans = czas / 58;
   
   procent = ((dystans * 100) / max);
   ilosc = 100 - procent;
   
   gw.send(msgilosc.set(ilosc)); //przeslanie ilosci wegla do domoticz
   
   delay(1000);  // opóźnienie
  }


 • thanks romeak01

  i have update with my sample, i think that will run ok.

  #include <MySensor.h>
  #include <SPI.h>     //import MySensors library
  
  #define trigPin 6
  #define echoPin 5
  int max = 91; //distance (cm) from min water level to sensor 
  int min = 6; // distance (cm) from max water level to sensor
  int procent; //distance percentage
  int ilosc; //amount of the tank as a percentage
  
  #define child_id_ilosc 1  //setting to identify the amount of water in the tank
  
  MySensor gw;
  MyMessage msgilosc(child_id_ilosc, V_IMPEDANCE); 
   
  void setup() {
   
   pinMode(trigPin, OUTPUT); //Pin, that its connet to trig
   pinMode(echoPin, INPUT); //a echo, input
   
   gw.begin();  //launch MySensors library 
   gw.sendSketchInfo("Water tank meter", "1.0");
   
   gw.present(child_id_ilosc, S_WEIGHT); //present data to controller
  }
   
  void loop() {
   
   long czas, dystans, diferenca;
   
   digitalWrite(trigPin, LOW);
   delayMicroseconds(2);
   digitalWrite(trigPin, HIGH);
   delayMicroseconds(10);
   digitalWrite(trigPin, LOW);
   
   czas = pulseIn(echoPin, HIGH);
   dystans = czas / 58;
   diferenca = max -min;
   
   procent = (((dystans - min) * 100) / diferenca);
   ilosc = 100 - procent;
   
   gw.send(msgilosc.set(ilosc)); // send to controller
   delay(1000);  // delay
  }```

 

329
Online

8.4k
Users

9.2k
Topics

97.3k
Posts